Hedemarken 22, 7200 Grindsted
+45 4110 8015
Kontakt@hotelhedemarken.dk

Cookie- og privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik

Denne politik gælder for Jespersen Hotels ApS – Hotel Hedemarken, Hedemarken 22, 7200 Grindsted. Politikken omhandler cookies og persondata.

 

Cookies

Cookies er små tekstfiler, som lægges på brugerens maskine. Generelt bruges cookies til at genkende brugeren ved tilbagevendende besøg. Cookies anvendes til forskellige formål og klassificeres som 1. part eller 3. part afhængigt af, om de leveres anonymt til 3. parts applikationer, som eksempelvis Google Analytics, eller om de sættes internt af en service på den pågældende side. Vi gør opmærksom på, at der ikke er personlige oplysninger gemt i vores cookies.

Såfremt du ikke ønsker at modtage cookies kan du slå dem fra. Den mest effektive måde at gøre dette på er at slå cookies fra i din browser. Du kan læse mere om den danske lovgivning om cookies hos erhvervsstyrelsen.

 

Personoplysninger

Jespersen Hotels ApS er dataansvarlig og sikrer, at behandlingen af dine oplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, som er nødvendige for at servicere dig.

 

Vi indsamler, samt anvender personoplysninger i følgende tilfælde:

  • Når du booker et værelse / lokale
  • Når du køber varer eller andre services hos os
  • Når du kontakter os via vores formularer eller på anden vis giver os dine oplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, som er tilladt iht. lovgivningen. Vi sletter oplysningerne, så snart de ikke længere er nødvendige. Tidshorisonten afhænger af karakteren af oplysningen, samt baggrunden for opbevaringen.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

 

Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som kunde.
  • Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller gør indsigelse mod behandlingen.

Du kan sende din anmodning til os. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt og senest én måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved komplicerede anmodninger kan fristen forlænges med to måneder. Såfremt anmodningen er åbenlys grundløs og overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

Klage

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang på www.datatilsynet.dk.