Hedemarken 22, 7200 Grindsted
+45 4110 8015
Kontakt@hotelhedemarken.dk

Klima & Miljø

I forbindelse med den løbende renovering af hotellets bygning er der projekteret efterisoleringsarbejde, samt udskiftning af termoruder til lavenergi ruder med lyddæmpning. Dette betyder, at vores gæster kan få et stille og behageligt ophold, samtidig med, at der fokus på energiforbrug. Hotellets bygninger er samlet klassificeret med energimærke C.

I forbindelse med rengøring af værelser og fælleslokaler bestræber vi os på at benytte miljømærkede produkter, samt at begrænse brugen af kemi mest muligt.

På alle værelser findes vejledning og opfordring til at spare på resurser som vand, varme og strøm.

Hotellets affald sorteres i 10 fraktioner, eksempelvis sorteres alle flasker og sendes til genanvendelse, ligeså sorteres pap og plastik fra til genanvendelse. Madspild elimineres mest muligt og alt organisk materiale sorteres for sig, indsamles og anvendes i biomasse anlæg. Herudover transporteres affald til nærgenbrug, hvor det sorteres og i størst muligt omfang genanvendes.

Der samarbejdes med lokale leverandører af fødevare i det omfang det er muligt og med fortsat fokus på fødevaresikkerhed. Økologiske produkter benyttes når det er muligt. I køkkenet anvendes der bakker af genbrugsplast i forbindelse med alle take away ordre.

På koncernplan er der investeret i en solcellepark med elproduktion til omtrent 2200 husstande.